Urząd Miejski w Andrychowie

.
fot. www.sxc.hu

Nowe zasady gospodarowania odpadami!

AAA
Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie Twoja gmina. Gmina wyłoni w konkurencyjnym przetargu firmy, które będą odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości. Dzięki temu nie będzie „opłacać się” wyrzucanie odpadów do lasu. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy gminy uiszczać będą opłatę opartą na określonej przez gminę podstawowej stawce, a wyjątek stanowić będą osoby segregujące odpady – ekologiczni płacą mniej – obowiązkowo.
nasza klasa
POBIERZ  |  DEKLARACJA ŚMIECIOWA do pobrania (2015) (pdf, 223.75 KB)POBIERZ  |  UCHWAŁA NR VI-58-15 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX-261-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Andrychów (pdf, 28.15 KB)POBIERZ  |  UCHWAŁA NR VI-59-15 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX-265-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych opadów na terenie gminy Andrychów (pdf, 29.41 KB)POBIERZ  |  Uchwała Nr V-30-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Andrychów (obowiązuje od 1.04.2015) (pdf, 95.11 KB)POBIERZ  |  Uchwała Nr V-31-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obowiązuje od 1.04.2015) (pdf, 94.27 KB)POBIERZ  |  Uchwała Nr V-32-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (obowiązuje od 1.04.2015) (pdf, 459.35 KB)POBIERZ  |  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Andrychów (pdf, 248.88 KB)POBIERZ  |  Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (pdf, 187.60 KB)POBIERZ  |  Uchwała Nr XXXII-297-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. (pdf, 1.13 MB)POBIERZ  |  UCHWAŁA Nr XXXVI-329-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII-297-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. (pdf, 287.54 KB)POBIERZ  |  Uchwała XXVIII-250-12 Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Andrychowie obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów. (pdf, 174.12 KB)POBIERZ  |  Uchwała nr XXIX-261-12 Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Andrychów. (pdf, 233.17 KB)POBIERZ  |  Uchwała NR XXXIV-306-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX-261-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów. (pdf, 99.55 KB)POBIERZ  |  Uchwała nr XXIX-265-12 Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy Andrychów. (pdf, 164.45 KB)

Zobacz również

Aktualności

© 2012 Urząd Miejski w Andrychowie
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)