Urząd Miejski w Andrychowie

Zaproszenie na XXX sesję Rady Miejskiej

AAA
25 stycznia 2013, 14:44 | Komunikaty
Informujemy, że XXX sesja Rady Miejskiej w Andrychowie odbędzie się w dniu 31 stycznia 2013r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali Miejskiego Domu Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Propozycje do porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej.
5. Interpelacje w ważnych sprawach.
6. Zapytania w sprawach różnych.
7. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.
8. Działalność merytoryczna i finansowa „Nowin Andrychowskich” w roku 2012 (Mat. Nr 67).
9. Realizacja uchwał Rady Miejskiej za 2012r. (Mat. Nr 66).
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok – Mat. Nr 68, poz.1;
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2013-2021 - Mat. Nr 68, poz.2;
- przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami – Mat. Nr 68, poz. 3;
- wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg gminnych w Gminie Andrychów – Mat. Nr 68, poz. 4;
- zmiany uchwały Nr IV-19-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Andrychowie- Mat. Nr 68, poz. 5;
- przyjęcia i wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Andrychów- Mat. Nr 68a;
- zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok – Mat. Nr 68b, poz.1;
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2013-2021 – Mat. Nr 68b, poz. 2;
- przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Rzykach - Mat. Nr 68d;
- skargi nr BNA.1510.16.2012- Mat. Nr 68c;
- przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Andrychowie na I półrocze 2013r. - Mat. Nr 70;
- PROJEKT OŚWIADCZENIA Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie wezwania przez Jadwigę i Władysława Kudłacików do usunięcia naruszenia ich praw dokonanego uchwałą Nr XVI-126-11 z dnia 24 listopada 2011r.- Mat. Nr 69, poz. 1;
- PROJEKT OŚWIADCZENIA Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie wezwania przez Jadwigę i Władysława Kudłacików do usunięcia naruszenia ich praw dokonanego uchwałą Nr XXVII-264-2000 z dnia 25 października 2000r.- Mat. Nr 69, poz.2.
11. Wolne wnioski i oświadczenia.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Komunikaty i zamknięcie obrad.


Materiały na XXX sesję oraz Protokół z XXIX sesji Rady Miejskiej znajduje się w biurze Rady Miejskiej.

nasza klasa

Zobacz również

© 2012 Urząd Miejski w Andrychowie
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)