Urząd Miejski w Andrychowie

Zaproszenie na XXVII sesję Rady Miejskiej

Zaproszenie na XXVII sesję Rady Miejskiej

AAA
19 października 2012, 9:37 | Komunikaty
Informujemy, że XXVII sesja Rady Miejskiej w Andrychowie odbędzie się w dniu 25 października 2012r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali Miejskiego Domu Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Propozycje do porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej.
5. Interpelacje w ważnych sprawach.
6. Zapytania w sprawach różnych.
7. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.
8. Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Andrychów- Mat. Nr 53,54
9. Informacja o realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny- Mat. Nr 55
10. Informacja dotycząca wyznaczenia na terenie Gminy Andrychów zakładu pracy, w którym jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna- Mat Nr 57
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
- nadania „Honorowego Obywatelstwa Gminy Andrychów” (dla ks. prałata Andrzeja Waksmańskiego)- Mat. Nr 56a, poz. 1
- nadania Medalu „Zasłużony dla Gminy Andrychów”(dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach)- Mat. Nr 56a, poz.2
- wyrażenia zgody na rozszerzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Krakowski Park Technologiczny”-Podstrefa Andrychów- Mat. Nr 56b
- zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok- Mat. Nr 56c, poz. 1
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2011-2021- Mat. Nr 56c, poz. 2
- przejęcia przez Gminę Andrychów do wykonania powierzonych przez Powiat Wadowicki zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w zakresie:
1) „Budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1741K- ul. Żwirki i Wigury w Andrychowie – etap I” w zakresie budowy kanalizacji deszczowej;
2) „Remontu chodnika przy drodze powiatowej nr 1737K- ul. 27 Stycznia w Andrychowie”;
3) „Rozbudowy zatoki parkingowej w ciągu drogi powiatowej nr 1754K- ul. Lenartowicza 44 w Andrychowie oraz remont chodnika przy ul. Lenartowicza 68-70 w Andrychowie”- Mat. Nr 56c, poz. 3
- skargi nr BNA.1510.15.2012- Mat. Nr 56d
12. Wolne wnioski, oświadczenia.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Komunikaty i zamknięcie obrad.

Materiały na XXVII sesję oraz Protokół z XXVI sesji Rady Miejskiej znajduje się w biurze Rady Miejskiej.
nasza klasa

Zobacz również

© 2012 Urząd Miejski w Andrychowie
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)