Urząd Miejski w Andrychowie

Zaproszenie na XLI sesję Rady Miejskiej

AAA
16 grudnia 2013, 10:35 | Komunikaty

Informujemy, że XLI sesja Rady Miejskiej w Andrychowie odbędzie się w dniu 19 grudnia 2013 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali Miejskiego Domu Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Propozycje do porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu z XL sesji Rady Miejskiej.

5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.

6. Interpelacje w ważnych sprawach.

7. Zapytania w sprawach różnych.

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miejskiej za 2013r. - Mat. Nr 118.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2014-2024 – Mat. Nr 115,

b) budżetu Gminy Andrychów na 2014 rok – Mat. Nr 114,

c) zmian w budżecie i uchwale budżetowej na 2013r. – Mat. Nr 117b, poz.1,

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2013-2024- Mat. Nr 117b, poz. 2,

e) ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 – Mat. Nr 117b, poz. 3,

f) udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wadowickiego – Mat. Nr 117b, poz. 4,

g) udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wadowickiego – Mat. Nr 117b, poz. 5,

h) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Andrychów na rok 2014 – Mat. Nr 117 , poz. 1,

i) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Andrychów na lata 2014-2016 – Mat. Nr 117 , poz. 2,

j) uchylenia Uchwały Nr XXXII-290-97 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 kwietnia 1997r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Andrychowie – Mat. Nr 117a,

k) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Andrychowie na 2014 rok – Mat. Nr 116,

l) skargi Nr BNR.1510.5.2013 – Mat. Nr 117b, poz. 6.

10. Wolne wnioski, oświadczenia.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

12. Komunikaty i zamknięcie obrad.

Materiały na XLI sesję oraz Protokół z XL sesji Rady Miejskiej znajdują się w biurze Rady Miejskiej.

nasza klasa

Zobacz również

© 2012 Urząd Miejski w Andrychowie
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)