Urząd Miejski w Andrychowie

Stypendium Gminy Andrychów w dziedzinie sportu w 2014 roku

AAA
17 marca 2014, 7:42 | Komunikaty

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Turystki, Sportu i Kultury
Adres: Rynek 27, 34-120 Andrychów
Telefon: 33 842 99 35/36
Osoba do kontaktu: Anna Rajda

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.)
  • Uchwała Nr XVII-138-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania wyróżnień, nagród oraz stypendiów sportowych.

Wymagane dokumenty:

1) wniosek zainteresowanego na formularzu „Stypendium Gminy Andrychów w dziedzinie sportu”;
2) wykaz ewentualnych załączników do wniosku, dokumentujących i motywujących zasadność przyznania stypendium;
3) oświadczenie kandydata o miejscu zamieszkania;
4) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na otrzymanie stypendium sportowego;
5) oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z treścią Uchwały Nr XVII-138-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania wyróżnień, nagród oraz stypendiów sportowych;
6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Termin złożenia wniosku:

Wnioski o przyznanie stypendium kulturalnego należy składać w terminie od 17 marca do 31 marca 2014 roku.
Wnioski należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Andrychowie.

Termin odpowiedzi:

Wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od daty jego złożenia. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

nasza klasa

Zobacz również

© 2012 Urząd Miejski w Andrychowie
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)