Urząd Miejski w Andrychowie

EUGO mapa

Uruchomienie Elektronicznego Punktu Kontaktowego

AAA
2 grudnia 2014, 14:42 | Informacje | żródło: różne

Działanie „Uruchomienie Elektronicznego Punktu Kontaktowego" w ramach Projektu „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" jest realizowane przez Ministerstwo Gospodarki (Lider) oraz Instytut Logistyki i Magazynowania i Krajową Izbę Gospodarczą (Partnerzy).

Celem działania jest uruchomienie i utrzymanie Elektronicznego Punktu Kontaktowego – platformy informacji o warunkach wykonywania działalności gospodarczej. Powyższy obowiązek został nałożony na każdy z krajów członkowskich UE w tzw. dyrektywie usługowej (dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym).

W ramach ePK utworzono portal internetowy, na którym wykorzystano m.in. dorobek Projektu UEPA w postaci opisów procedur administracyjnych i Help Desk. W efekcie udostępniono użytkownikom wyszukiwarkę procedur administracyjnych, wyszukiwarkę instytucji oraz zebrano w jednym miejscu informacje o funkcjonujących w Polsce rejestrach publicznych.

Z kolei Centrum Pomocy to platforma komunikacji, gdzie zainteresowani użytkownicy (przedsiębiorcy i pracownicy administracji) mogą uzyskać informacje dotyczące prawa gospodarczego, w szczególności warunków rozpoczynania, prowadzenia, zawieszania i zamykania działalności gospodarczej.

W celu ułatwienia przedsiębiorcom (i potencjalnym przedsiębiorcom) wykonywania procedur administracyjnych opracowano interaktywne poradniki przedsiębiorcy – narzędzie umożliwiające uzyskanie wyczerpujących informacji na temat realizacji danej procedury albo obowiązku publiczno-prawnego z uwzględnieniem indywidualnego statusu strony. Po odpowiedzi na szereg pytań dotyczących stanu faktycznego, zainteresowany użytkownik otrzymuje spersonalizowany podręcznik opisujący krok po kroku działanie, jakie powinien podjąć.

Na stronie ePK użytkownicy znajdą również szereg pogrupowanych tematycznie artykułów dotyczących szeroko rozumianego prowadzenia działalności gospodarczej, w tym podstawowe informacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (Poradnik początkującego przedsiębiorcy), zatrudniających pracowników (Prawo pracy), czy uznawania kwalifikacji zawodowych w UE (Uznawanie kwalifikacji).

W celu ułatwienia posługiwania się treściami zamieszczonymi na Portalu ePK udostępniono zestaw materiałów e-learningowych (Akademia ePK). Można tam znaleźć filmy instruktażowe tłumaczące, jak korzystać poszczególnych funkcjonalności Portalu.

Organy administracji publicznej do połowy 2014 roku, w ramach projektu UEPA, otrzymywały bezpłatnie wzory dokumentów elektronicznych, formularzy i aplikacji gotowych do uruchomienia na platformie ePUAP. Otrzymywały również szeroką pomoc związaną z wdrożeniem elektronicznej obsługi spraw w urzędzie z wykorzystaniem platformy ePUAP i dowolnej posiadanej elektronicznej skrzynki podawczej. Obecnie te funkcje są realizowane przez ePK.

Wzory dokumentów elektronicznych, formularzy i aplikacji są obecnie dostępne na Portalu ePK w walidatorze wzorów.

źródło: różne
nasza klasa
WIDEO  |  Elektroniczny punkt kontaktowy
WIDEO  |  Elektroniczny punkt kontaktowy

Zobacz również

© 2012 Urząd Miejski w Andrychowie
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)