Urząd Miejski w Andrychowie

Bezpłatne poradnictwo prawne (wrzesień 2015)

AAA
27 sierpnia 2015, 10:34 | Informacje

Bezpłatne poradnictwo prawne odbędzie się w dniu 22 września 2015r. (wtorek) - w godz. 800-1000 w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, pok.nr 9 (parter, łącznik między budynkami Rynek 15-Rynek 16)

___________________________________________________________

Bezpłatne poradnictwo prawne obejmuje udzielenie informacji o obowiązującym stanie prawnym regulującym daną sprawę oraz wynikających prawach i obowiązkach, trybie i podmiocie właściwym do jej załatwienia.

Obejmuje ono w szczególności:

  • diagnozowanie problemów prawnych i wskazanie sposobów ich rozwiązania
  • wskazanie wytycznych odnośnie sporządzania pism procesowych (np. pozwu, wniosku, odwołania, zażalenia)
  • udzielanie wskazówek dotyczących zachowania na rozprawie.

Poradnictwo prawne dotyczy informacji o obowiązujących przepisach z zakresu:

§ prawa rodzinnego i opiekuńczego -ochrona rodziny, władza rodzicielska, opieka i kuratela, alimenty, sprawy o rozwód i separację,

§ prawa administracyjnego -pomoc w podejmowaniu czynności prawnych związanych z realizacją przez poszczególne podmioty swych praw i obowiązków przed organami administracji publicznej,

§ zabezpieczenia społecznego - unormowania dotyczące ubezpieczeń społecznych, wsparcia społecznego, pomocy społecznej,

§ ochrony praw lokatorów.

Poradnictwo prawne świadczone jest bezpłatnie z zachowaniem zasad poufności i bezstronności. Podczas udzielania porady, osoba nie uzyska gotowego rozwiązania, jednak zostanie wyposażona w informacje niezbędne do samodzielnego i skutecznego rozwiązania problemu. Jest to forma wsparcia dla osób z terenu Gminy Andrychów, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku nieznajomości przepisów prawa.

nasza klasa

Zobacz również

© 2012 Urząd Miejski w Andrychowie
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)